Lithuanian index

Lithuanian title

Mįslingas nutikimas Stailze / Paslaptingas atsitikimas Stailze
The Mysterious Affair at Styles
---
The Secret Adversary
Žmogžudystė golfo lauke / Žmogžudystė golfo aikštėje
The Murder on the Links
Vyras rudu kostiumu / Žmogus rudu kostiumu
The Man in the Brown Suit
Tiria Puaro
Poirot Investigates
Čimneizo pilies paslaptis
The Secret of Chimneys
Rodžerio Ekroido nužudymas
The Murder of Roger Ackroyd
Didysis ketvertas
The Big Four
Mėlynojo traukinio paslaptis
The Mystery of the Blue Train
---
The Seven Dials Mystery
Nusikaltimo bendrininkai
Partners in Crime
Paslaptingasis misteris Kvinas
The Mysterious Mr.Quin
Žmogžudystė klebonijoje
The Murder at the Vicarage
Sitafordo paslaptis
The Sittaford Mystery
Pavojus Endhauze
Peril at End House
Trylika galvosūkių
The Thirteen Problems
Lordo Edžvero mirtis / Lordas Edžveras miršta / Trylika prie pietų stalo
Lord Edgware Dies
---
The Hound of Death
Žmogžudystė Rytų eksprese / Žmogžudystė Kale traukinyje
Murder on the Orient Express
Listerdeilo paslaptis
The Listerdale Mystery
Kodėl nepaprašė Evans? / Kodėl nepaklausė Evans?
Why Didn't They Ask Evans?
Tiria Parkeris Painas
Parker Pyne Investigates
Trijų veiksmų drama / Mirtis "Varnų lizde"
Three Act Tragedy
Mirtis debesyse
Death in the Clouds
Žmogžudystė pagal abėcėlę / ABC žmogžudystės / Detektyvo ABC
The ABC Murders
Žmogžudystė Mesopotamijoje
Murder in Mesopotamia
Kortos ant stalo / Kortas ant stalo
Cards on the Table
Nebylus liudytojas / Nebylus liudininkas
Dumb Witness
Mirtis ant Nilo
Death on the Nile
Žmogžudystė kotedže
Murder in the Mews
Susitikimas su mirtimi
Appointment with Death
Erkiulio Puaro Kalėdos / Puaro Kalėdos / Žmogžudystė per Kalėdas
Hercule Poirot's Christmas
Žudyti lengva
Murder Is Easy
Ir tada nebeliko nei vieno / Ir tada nebeliko nė vieno / Dešimt indėniukų
And Then There Were None
Liūdnasis kiparisas
Sad Cypress
Viens, du, užsek man batus / Viens, du, trys užsek man batus!
One, Two, Buckle My Shoe
Blogis po saule
Evil under the Sun
N ar M?
N or M ?
Lavonas bibliotekoje
The Body in the Library
Penki paršiukai
Five Little Pigs
Vienu pirštu
The Moving Finger
Pradžios link / Dvigubas nulis
Towards Zero
Paskui ateina mirtis / Mirtis ateina pabaigoje
Death Comes as the End
Putojantis cianidas / Mirtis šampano taurėje
Sparkling Cyanide
Dauba
The Hollow
Herkulio žygdarbiai
The Labours of Hercules
Permaininga sėkmė
Taken at the Flood
Kreivas nameliūkštis
Crooked House
Skelbiama žmogžudystė / Paskelbta žmogžudystė
A Murder Is Announced
Jie atvyko į Bagdadą
They Came to Baghdad
Misis Makginti mirė
Mrs.McGinty's Dead
Tai daroma su veidrodžiais
They Do It with Mirrors
Po laidotuvių
After the Funeral
Rugiai kišenėje
A Pocket Full of Rye
Nežinoma linkme
Destination Unknown
Hikori Dikori Dok
Hickory Dickory Dock
Mirusiojo kvailystė
Dead Man's Folly
4.50 iš Padingtono
4:50 from Paddington
Nekaltojo kankinimas / Įrodyti kaltę
Ordeal by Innocence
Katė tarp balandžių
Cat among the Pigeons
Kalėdų pudingas
The Adventure of the Christmas Pudding
Palšas žirgas
The Pale Horse
Perskilęs veidrodis
The Mirror Crack'd from Side to Side
Laikrodžiai
The Clocks
Karibų paslaptis
A Caribbean Mystery
Bertramo viešbutis
At Bertram's Hotel
Trečioji mergina
Third Girl
Nesibaigianti naktis
Endless Night
Spragtelėjus pirštais
By the Pricking of My Thumbs
Helouvyno vakarėlis
Hallowe'en Party
Keleivis į Frankfurtą
Passenger to Frankfurt
Nemezidė / Atpildas už žmogžudystę
Nemesis
---
Elephants Can Remember
Lemties vartai
Postern of Fate
Pirmosios Puaro bylos
Poirot's Early Cases
Uždanga: paskutinė Puaro byla
Curtain
Mieganti žmogžudystė.
Sleeping Murder
---
Miss Marple's Final Cases
Dilema Polensos kurorte
Problem at Pollensa Bay
---
While the Light Lasts
Ateik, pasakyk man, kaip tu guveni
Come, Tell Me How You Live
---
Star over Bethlehem
---
Poems
---
An Autobiography
---
The Scoop and Behind the Screen
---
The Floating Admiral
Juoda kava
Black Coffee
---
The Mousetrap
---
Witness for the Prosecution
---
Spider's Web
---
Verdict
---
The Unexpected Guest
---
Rule of Three
---
Akhnaton
Milžinų duona
Giant's Bread
Nebaigtas paveikslas
Unfinished Portrait
Išsiskyrėme pavasarį
Absent in the Spring
Rožė ir Kukmedis
The Rose and the Yew Tree
Duktė yra duktė / Dukters duktė
A Daughter's a Daughter
---
The Burden
Regatos paslaptis ir kitos istorijos
The Regatta Mystery and other Stories
---
Witness for the Prosecution and other Stories
Trys aklos pelytės ir kitos istorijos
Three Blind Mice and other Stories
---
The Under Dog and other Stories
Dviguba nuodėmė ir kitos istorijos
Double Sin and other Stories
Auksinis kamuolys ir kitos istorijos
The Golden Ball and other Stories

Short stories / Omnibus


Unconfirmed


Audio book