Dutch index

Dutch title

De zaak Styles // De onschuldige moordenaar
The Mysterious Affair at Styles (1920)
De geheime tegenstander
The Secret Adversary (1922)
Moord op de golflinks / De moord op het golf-terrein
The Murder on the Links (1923)
De man in het bruine pak
The Man in the Brown Suit (1924)
Uit Poirots praktijk
Poirot Investigates (1924)
Het mysterieuze manuscript // Het geheim van de zeven schoorstenen
The Secret of Chimneys (1925)
De moord op Roger Ackroyd
The Murder of Roger Ackroyd (1926)
De grote vier
The Big Four (1927)
Het geheim van de blauwe trein // Het geheim van den "train bleu"
The Mystery of the Blue Train (1928)
De zeven wijzerplaten
The Seven Dials Mystery (1929)
Deelgenoten in de misdaad // De wrekers
Partners in Crime (1929)
De geheimzinnige Mr.Quin
The Mysterious Mr.Quin (1930)
Moord in de pastorie
The Murder at the Vicarage (1930)
Het mysterie van Sittaford
The Sittaford Mystery / Murder at Hazelmoor (1931)
Moord onder vuurwerk
Peril at End House (1932)
Miss Marple en haar dertien problemen
The Thirteen Problems / The Tuesday Club Murders (1932)
Lord Edgware sterft
Lord Edgware Dies / Thirteen at Dinner (1933)
---
The Hound of Death (1933)
Moord in de Oriënt-Expres // De ingesneeuwde slaapwagen
Murder on the Orient Express / Murder in the Calais Coach (1934)
Het Listerdale mysterie
The Listerdale Mystery (1934)
Waarom Evans niet?
Why Didn't They Ask Evans? / The Boomerang Clue (1934)
Het gelukskantoor / De man die geluk bracht / Mr. Parker Pyne, detective / Mr. Parker Pyne
Parker Pyne Investigates / Mr. Parker Pyne, Detective (1934)
Drama in drie bedrijven
Three Act Tragedy / Murder in Three Act (1935)
Moord in het vliegtuig // Poirot's Vliegtocht
Death in the Clouds / Death in the Air (1935)
Het ABC-mysterie // ABC mysterie
The ABC Murders (1936)
Moord in Mesopotamie / Moord in Mesopotamië
Murder in Mesopotamia (1936)
Poirot speelt bridge
Cards on the Table (1936)
Brief van een dode
Dumb Witness / Poirot Loses a Client (1937)
Moord op de Nijl
Death on the Nile (1937)
Driehoek op Rhodos
Murder in the Mews / Dead Man's Mirror (1937)
Dood van een huistiran // Ontmoeting met den dood
Appointment with Death (1938)
Kerstmis van Poirot / Kerst Tragedie / Kerst met Poirot
Hercule Poirot's Christmas / A Holiday for Murder (1938)
Moord is kinderspel // Is Moord Kinderspel?
Murder is Easy / Easy to Kill (1939)
Tien kleine negertjes / En toen waren er nog maar...
And Then There Were None (1939)
Schuldig in eigen ogen
Sad Cypress (1940)
Moord in de martelstoel
One, Two, Buckle My Shoe / The Patriotic Murders / An Overdose of Death (1940)
Overal is de duivel // Kwaad onder de zon
Evil under the Sun (1941)
N of M
N or M ? (1941)
Dood van een danseres
The Body in the Library (1942)
Vijf kleine biggetjes
Five Little Pigs / Murder in Retrospect (1942)
De giftige pen
The Moving Finger (1942)
De moordenaar droeg blauw // Zij moest gehangen worden
Towards Zero (1944)
En het einde is de dood
Death Comes as the End (1944)
Sprankelend blauwzuur / Bruisende drank
Sparkling Cyanide / Remembered Death (1945)
De laagte
The Hollow / Murder after Hours (1946)
De werken van Hercules
The Labours of Hercules (1947)
De moordenaar waagt een gok / De moordenaar waagt een gokje
Taken at the Flood / There is a Tide ... (1948)
Het kromme huis
Crooked House (1949)
Wie adverteert een moord
A Murder Is Announced (1950)
Rally naar Bagdad // Rallye naar Bagdad
They Came to Baghdad (1951)
Poirot komt terug
Mrs. McGinty's Dead / Blood Will Tell (1952)
Een goochelaarstruc
They Do It with Mirrors / Murder with Mirrors (1952)
Na de begrafenis
After the Funeral / Funeral are Fatal (1953)
Een handvol rogge
A Pocket Full of Rye (1953)
Met onbekende bestemming
Destination Unknown / So Many Steps to Death (1954)
Moord in het studentenhuis
Hickory Dickory Dock / Hickory Dickory Death (1955)
Zoek de moordenaar
Dead Man's Folly (1956)
Trein 16.50
4:50 from Paddington / What Mrs. Mcgillicuddy Saw! (1957)
Doem der verdenking
Ordeal by Innocence (1958)
Een kat tussen de duiven
Cat among the Pigeons (1959)
Avontuur met een kerst-pudding
The Adventure of the Christmas Pudding (1960)
Het vale paard
The Pale Horse (1961)
De spiegel barstte
The Mirror Crack'd from Side to Side / The Mirror Crack'd (1962)
De vier klokken
The Clocks (1963)
Miss Marple met vakantie
A Caribbean Mystery (1964)
In hotel Bertram
At Bertram's Hotel (1965)
Het derde meisje
Third Girl (1966)
De eindeloze nacht
Endless Night (1967)
De pop in de schoorsteen
By the Pricking of My Thumbs (1968)
De versierde bezemsteel
Hallowe'en Party (1969)
Passagier voor Frankfurt
Passenger to Frankfurt (1970)
De wraakgodin
Nemesis (1971)
Een olifant vergeet niet gauw
Elephants Can Remember (1972)
Moord in de bibliotheek
Postern of Fate (1973)
---
Poirot's Early Cases (1974)
Het doek valt
Curtain (1975)
Moord Uit Het Verleden
Sleeping Murder (1976)
---
Miss Marple's Final Cases (1979)
---
Problem at Pollensa Bay (1992)
Zolang het licht is
While the Light Lasts / The Harlequin Tea Set and Other Stories (1997)
Speuren naar het verleden
Come, Tell Me How You Live (1946)
Ster boven bethlehem
Star over Bethlehem (1965)
---
Poems (1973)
Het leven van Agatha Christie
An Autobiography (1977)
---
The Scoop and Behind the Screen (1983) / The Floating Admiral (1931)
Zwarte koffie
Black Coffee (1930)
De Muizeval / De muizenval
The Mousetrap (1954)
---
Witness for the Prosecution (1954)
Het spinneweb
Spider's Web (1957)
---
Verdict (1958)
De on verwachte gast
The Unexpected Guest (1958)
---
Rule of Three (1963)
---
Akhnaton (1973)
---
Giant's Bread (1930)
---
Unfinished Portrait (1934)
---
Absent in the Spring (1944)
---
The Rose and the Yew Tree (1948)
Gebroken verhouding
A Daughter's a Daughter (1952)
---
The Burden (1956)
Het Regatta Mysterie
The Regatta Mystery (1939)
Getuige a charge en andere verhalen
Witness for the Prosecution and other Stories (1948)
De Muizeval en andere verhalen
Three Blind Mice and Other Stories (1950)
De getergde
The Under Dog (1951)
Het wespennest
Double Sin (1961)
---
The Golden Ball and other Stories (1971)
---
Hercule Poirot and the Greenshore Folly (2014)
---
The Last Seance (2019)
---
Midwinter Murder (2020)
---
Midsummer Mysteries (2021)
De monogram moorden
The Monogram Murders (2014)
De nieuwe erfgenaam
Closed Casket (2016)
Het mysterie van de drie kwarten
The Mystery of Three Quarters (2018)
De moorden op Kingfisher Hill
The Killings at Kingfisher Hill (2020)

Short stories / Omnibus

Jane zoekt een baan

Luitingh-Sijthoff, 1966
Jane zoekt een baan (Jane in Search of a Job) / De Plymouth expres (The Plymouth Express) / Poirot komt te laat (The Cornish Mystery) / Het Suikeroompje (Strange Jest) / Een handvol juwelen (The Double Clue) / In naam der liefde (The Love Detectives) / Het teken aan de hemel (The Sign in the Sky) / Het gezicht van Helen (The Face of Helen) / De dode harlekijn (The Dead Harlequin) / Moord in het flatgebouw (The Third Floor Flat)
Eerste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1965
Getuige à charge (The witness for the prosecution) / Dood van een danseres (The body in the library) / De muizeval (Three blind mice) / Een kat tussen de duiven (Cat among the pigeons) / Avontuur met een kerstpudding (The adventure of the Christmas pudding)


Tweede Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1966
Het mysterie van de Spaanse kist (The mystery of the Spanish chest) / Een handvol rogge (A pocket full of rye) / De getergde (The underdog) / Vijf kleine biggetjes (Five little pigs) / Het geval van het volmaakte kamermeisje (The case of the perfect maid)


Derde Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1967
Het heilzame vergif (Philomel cottage) / Tien kleine negertjes (Ten little niggers) / Moord op no. 14 (Murder on no. 14 (Murder in the news)) / Overal is de duivel (Evil under the sun) / Het toevluchtsoord (Sanctuary)


Vierde Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1968
Commedia dell'arte (The affair at the Victory Ball) / Kerstmis van Poirot (Hercule Poirots Christmas) / Hoe staat je tuintje erbij? (How does your garden grow)


Vijfde Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1969
De dinsdagavondclub (The Tuesday night club) / Wie adverteert een moord! (A murder is announced) / Miss Marple vertelt (Miss Marple tells a story) / In Hotel Bertram (At Bertram's Hotel) / De blunder van Greenshaw (Greenshaw's folly)


Zesde Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1970
De geheime tegenstander (The secret adversary) / Het internationaal detectivebureau (A fairy in the flat; A pot of tea) / Het schouderklopje van inspecteur Marriot (The affair of the pink pearl; The crackler) / De man die no. 16 was (The affair of the sinister stranger; The man who was no. 16) / N of M? (N or M?)


Zevende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1971
De gesluierde dame (The veiled lady) / Brief van een dode (Dumb witness) / De minister die niet van de bonbons af kon blijven (The chocolate box) / Lord Edgware sterft (Lord Edgware dies) / Het geheim van de dode Chinees (The lost mine)


Achtste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1972
Dood door verdrinking (Death by drowning) / Trein 16.50 (The 4.50 from Paddington) / Een tragedie met Kerstmis (A Christmas tragedy) / Na de begrafenis (After the funeral) / De gezelschapsdame (The companion)


Negende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1973
Jane zoekt een baan (Jane in search of a job) / De pop in de schoorsteen (By the pricking of my thumbs) / De Plymouth-expres (The Plymouth Express) / Moord in het vliegtuig (Death in the clouds) / Poirot komt te laat (The Cornish mystery)


Tiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1974
Het meisje in de trein (The girl in the train) / Poirot komt terug (Mrs. McGinty's dead) / Het avontuur van meneer Eastwood (Mr. Eastwood's adventure) / Moord op de golflinks (The murder on the links) / Het Listerdale-mysterie (The Listerdale mystery)


Elfde Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1975
Het wespennest (Wasps' nest) / Moord in de martelstoel (One, two, buckle my shoe) / Mysterie in Market Basing (The Market Basing mystery) / De Laagte (The Hollow) / Een handvol juwelen (The double clue)


Twaalfde Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1976
Het verborgen testament (The case of the missing will) / Het geheim van de blauwe trein (The mystery of the blue train) / De heer snijden (Finessing the king / The gentleman dressed in newspaper) / Moord in de bibliotheek (Postern of fate) / Een droom (The dream)


Dertiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1977
Het rode sein (The red signal) / Met onbekende bestemming (Destination unknown) / De smaragd van de radja (The Rajah's emerald) / De grote vier (The big four) / Een portie bramentaart (Four-and-twenty blackbirds)


Veertiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1978
Dubbele zonde (Double sin) / De eindeloze nacht (Endless night) / Verdwijning in Clapham (The adventure of the Clapham cook) / En het einde is de dood (Death comes as the end) / De klaverheer (The king of clubs)


Vijftiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1979
Driehoek op Rhodos (Triangle at Rhodes) / Moord is kinderspel (Murder is easy) / Het drama op kasteel Marsdon (The tragedy at Marsdon Manor) / Rally naar Bagdad (They came to Baghdad) / Zwanezang (Swan Song)


Zestiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1980
Moord in het flatgebouw (The third floor flat) / Schuldig in eigen ogen (Sad cypress) / Moord op het medium (The last seance) / Waarom Evans niet? (Why didn't they ask Evans) / Wurger in spiegelbeeld (In a glass darkly)


Zeventiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1981
Een exotische remedie (Problem at Pollensa Bay) / Drama in drie bedrijven (Three-act tragedy) / In naam der liefde (The love detectives) / De wraakgodin (Nemesis) / Het Regatta-mysterie (The Regatta Mystery)


Achttiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1982
Een hond als bruidsschat (Next to a dog) / Moord onder vuurwerk (Peril at End House) / De ongelooflijke diefstal (The incredible theft) / Een olifant vergeet niet gauw (Elephants can remember) / Het suikeroompje (Strange jest)


Negentiende Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1983
De ontevreden majoor (The case of the discontented soldier) / Miss Marple met vakantie (A Carribbean mystery) / De rijke vrouw (The case of the rich woman) / Moord in de Oriënt-Expres (Murder on the Orient Express) / Het huis in Shiraz (The house at Shiraz)


Twintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1984
Faillissement in duplo (Magnolia blossom) / De giftige pen (The moving finger) / Spookjes onder elkaar (The lamp) / Moord in Mesopotamië (Murder in Mesopotamia) / Edward Robinson wordt een man (The manhood of Edward Robinson)


Eenentwintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1985
Het avontuur met de Avondster (The adventure of the Western Star) / Het ABC-mysterie (The ABC murders) / Meneer Davenheims verdwijning (The disappearance of Mr. Davenheim) / Poirot speelt bridge (Cards on the table) / Het Egyptische koningsgraf (The adventure of the Egyptian tomb)


Tweeëntwintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1986
De blauwe geranium (The blue geranium) / De spiegel barstte (The mirror crack'd from side to side) / Het kruid des doods (The herb of death) / Een goochelaarstruc (They do it with mirrors) / De inbraak in de bungalow (The affair at the bungalow)


Drie├źntwintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1987
De vierde man (The fourth man) / De moord op Roger Ackroyd (The murder of Roger Ackroyd) / S.O.S. (S.O.S.) / Het kromme huis (Crooked house) / Het testament (Wireless)


Vierentwintigte Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1988
De gouden bal (The golden ball) / Dood van een huistiran (Appointment with death) / Het avontuur van Johnny Waverly (The adventure of Johnny Waverly) / Het mysterieuze manuscript (The secret of chimneys) / Een vruchtbare zondag (A fruitful sunday)


Vijfentwintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1989
Moord met het meetlint (The tape-measure murder) / De moordenaar droeg blauw (Towards zero) / De zigeunerin (The gipsy) / Het vale paard (The pale horse) / Het geheim van de blauwe vaas (The mystery of the blue jar)


Zesentwintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1990
Ongeluk (Accident) / Sprankelend blauwzuur (Sparkling cyanide) / De oudste zoon (The Lemesurier inheritance) / De zeven wijzerplaten (The seven dials mystery) / Vrouw in nood (The case of the distressed lady)


Zevenentwintigste Vijfling

Luitingh-Sijthoff, 1991
De kantoorbediende (The case of the city clerk) / Zoek de moordenaar (Dead man's folly) / Metamorfose (The strange case of Sir Arthur Carmichael) / Passagier voor Frankfurt (Passenger to Frankfurt) / De verdwenen verloofde (The case of the missing lady)


Unconfirmed


Audio book