Lithuanian index

Lithuanian title

Mįslingas nutikimas Stailze / Paslaptingas atsitikimas Stailze
The Mysterious Affair at Styles (1920)
---
The Secret Adversary (1922)
Žmogžudystė golfo lauke
The Murder on the Links (1923)
Vyras rudu kostiumu / Žmogus rudu kostiumu
The Man in the Brown Suit (1924)
Faraonų kapo paslaptis / Dama su vualiu / Žmogžudyste tiria Erkiulis Puaro
Poirot Investigates (1924)
Čimneizo pilies paslaptis
The Secret of Chimneys (1925)
Rodžerio Ekroido nužudymas
The Murder of Roger Ackroyd (1926)
Didysis ketvertas
The Big Four (1927)
Mėlynojo traukinio paslaptis
The Mystery of the Blue Train (1928)
---
The Seven Dials Mystery (1929)
Nusikaltimo bendrininkai
Partners in Crime (1929)
Paslaptingasis misteris Kvinas
The Mysterious Mr.Quin (1930)
Žmogžudystė klebonijoje
The Murder at the Vicarage (1930)
---
The Sittaford Mystery / Murder at Hazelmoor (1931)
Pavojus Endhauze / Endhauzo paslaptis
Peril at End House (1932)
Trylika galvosūkių
The Thirteen Problems / The Tuesday Club Murders (1932)
Lordo Edžvero mirtis / Trylika prie pietų stalo / Lordo Edvero mirtis
Lord Edgware Dies / Thirteen at Dinner (1933)
---
The Hound of Death (1933)
Žmogžudystė Rytų eksprese / Žmogžudystė Kale traukinyje
Murder on the Orient Express / Murder in the Calais Coach (1934)
Listerdeilo paslaptis
The Listerdale Mystery (1934)
Kodėl nepaklausė Evans? / Kodėl nepaprašė Evans?
Why Didn't They Ask Evans? / The Boomerang Clue (1934)
Tiria Parkeris Painas
Parker Pyne Investigates / Mr. Parker Pyne, Detective (1934)
Mirtis "Varnų lizde"
Three Act Tragedy / Murder in Three Act (1935)
Mirtis debesyse
Death in the Clouds / Death in the Air (1935)
ABC žmogžudystės / Detektyvo ABC
The ABC Murders (1936)
Žmogžudystė Mesopotamijoje
Murder in Mesopotamia (1936)
Kortos ant stalo / Kortas ant stalo
Cards on the Table (1936)
Nebylus liudytojas / Nebylus liudininkas
Dumb Witness / Poirot Loses a Client (1937)
Mirtis ant Nilo
Death on the Nile (1937)
Žmogžudystė kotedže
Murder in the Mews / Dead Man's Mirror (1937)
Susitikimas su mirtimi
Appointment with Death (1938)
Erkiulio Puaro Kalėdos / Žmogžudystė per Kalėdas
Hercule Poirot's Christmas / A Holiday for Murder (1938)
---
Murder is Easy / Easy to Kill (1939)
Ir tada nebeliko nė vieno / Ir tada nebeliko nei vieno / Dešimt indėniukų
And Then There Were None (1939)
Liūdnasis kiparisas
Sad Cypress (1940)
Viens, du, užsek man batus / Puaro eina pas dantistą
One, Two, Buckle My Shoe / The Patriotic Murders / An Overdose of Death (1940)
Blogis po saule
Evil under the Sun (1941)
N ar M?
N or M ? (1941)
Lavonas bibliotekoje
The Body in the Library (1942)
Penki paršiukai
Five Little Pigs / Murder in Retrospect (1942)
Vienu pirštu
The Moving Finger (1942)
Pradžios link
Towards Zero (1944)
Paskui ateina mirtis
Death Comes as the End (1944)
Putojantis cianidas / Mirtis šampano taurėje
Sparkling Cyanide / Remembered Death (1945)
Dauba
The Hollow / Murder after Hours (1946)
Herkulio žygdarbiai
The Labours of Hercules (1947)
Permaininga sėkmė
Taken at the Flood / There is a Tide ... (1948)
Kreivas nameliūkštis
Crooked House (1949)
Paskelbta žmogžudystė / Skelbiama žmogžudystė
A Murder Is Announced (1950)
Jie atvyko į Bagdadą
They Came to Baghdad (1951)
Misis Makginti mirė
Mrs. McGinty's Dead / Blood Will Tell (1952)
Tai daroma su veidrodžiais
They Do It with Mirrors / Murder with Mirrors (1952)
Po laidotuvių
After the Funeral / Funeral are Fatal (1953)
Rugiai kišenėje
A Pocket Full of Rye (1953)
Nežinoma linkme
Destination Unknown / So Many Steps to Death (1954)
---
Hickory Dickory Dock / Hickory Dickory Death (1955)
Mirusiojo kvailystė
Dead Man's Folly (1956)
4.50 iš Padingtono
4:50 from Paddington / What Mrs. Mcgillicuddy Saw! (1957)
Nekaltojo kankinimas
Ordeal by Innocence (1958)
Katė tarp balandžių
Cat among the Pigeons (1959)
Kalėdų pudingas
The Adventure of the Christmas Pudding (1960)
Palšas žirgas
The Pale Horse (1961)
Perskilęs veidrodis / Sudužo veidrodis skambėdamas
The Mirror Crack'd from Side to Side / The Mirror Crack'd (1962)
Laikrodžiai
The Clocks (1963)
Karibų paslaptis
A Caribbean Mystery (1964)
Bertramo viešbutis
At Bertram's Hotel (1965)
Trečioji mergina
Third Girl (1966)
Nesibaigianti naktis
Endless Night (1967)
Spragtelėjus pirštais
By the Pricking of My Thumbs (1968)
---
Hallowe'en Party (1969)
Keleivis į Frankfurtą
Passenger to Frankfurt (1970)
Nemezidė / Atpildas už žmogžudystę
Nemesis (1971)
---
Elephants Can Remember (1972)
Lemties vartai
Postern of Fate (1973)
Pirmosios Puaro bylos
Poirot's Early Cases (1974)
Uždanga: paskutinė Puaro byla
Curtain (1975)
Mieganti žmogžudystė
Sleeping Murder (1976)
---
Miss Marple's Final Cases (1979)
Dilema Polensos kurorte
Problem at Pollensa Bay (1992)
---
While the Light Lasts / The Harlequin Tea Set and Other Stories (1997)
---
Come, Tell Me How You Live (1946)
---
Star over Bethlehem (1965)
---
Poems (1973)
---
An Autobiography (1977)
---
The Scoop and Behind the Screen (1983) / The Floating Admiral (1931)
Juoda kava
Black Coffee (1930)
---
The Mousetrap (1954)
---
Witness for the Prosecution (1954)
---
Spider's Web (1957)
---
Verdict (1958)
---
The Unexpected Guest (1958)
---
Rule of Three (1963)
---
Akhnaton (1973)
---
Giant's Bread (1930)
---
Unfinished Portrait (1934)
Išsiskyrėme pavasarį
Absent in the Spring (1944)
---
The Rose and the Yew Tree (1948)
Duktė yra duktė
A Daughter's a Daughter (1952)
---
The Burden (1956)
---
The Regatta Mystery (1939)
Kaltinimo Liudytojas
Witness for the Prosecution and other Stories (1948)
---
Three Blind Mice and Other Stories (1950)
---
The Under Dog (1951)
Dviguba nuodėmė ir kitos istorijos
Double Sin (1961)
---
The Golden Ball and other Stories (1971)
---
Hercule Poirot and the Greenshore Folly (2014)
---
The Last Seance (2019)
---
Midwinter Murder (2020)
---
Midsummer Mysteries (2021)
---
The Monogram Murders (2014)
---
Closed Casket (2016)
---
The Mystery of Three Quarters (2018)
---
The Killings at Kingfisher Hill (2020)

Short stories / Omnibus


Unconfirmed


Audio book