Persian index
آگاتا کریستی

Persian title

م‍اج‍رای‌ اس‍رارآم‍ی‍ز در اس‍ت‍ای‍ل‍ز / طلوع در استایلز / قتل در عمارت استایلز / کتاب مرگ به سبک پوآرو / جنایت مرموز
The Mysterious Affair at Styles (1920)
دشمن پنهان / آگهی سری / دشمن مرموز
The Secret Adversary (1922)
قتل در زمین گلف / چمن خونین
The Murder on the Links (1923)
مردی با لباس قهوه‌ای / مردی با کت قهوه ای
The Man in the Brown Suit (1924)
تحقیقات پوآرو / ماجراهای هرکول پوآرو / کارآگاه پوآرو / جعبه شکلات
Poirot Investigates (1924)
اسرار قصر چیمنیز / قضیۀ نامه‌های عاشقانه / راز حبابها / راز کوه نور / معمای چیمنیز / راز قصر ییلاقی / راز قصر چیم نیز
The Secret of Chimneys (1925)
قتل راجر آکروید / پنج بامداد پایان پیام / ماجرای قتل راجر آکروید / مرگ راجرآکروید / قتل آقای راجر
The Murder of Roger Ackroyd (1926)
چهار غول بزرگ / چهار قدرت بزرگ / آن چهار تن بزرگ
The Big Four (1927)
راز قطار آبی / رمز در قطار آبی / معمای قطار آبی / رمز قطار آبی
The Mystery of the Blue Train (1928)
راز هفت ساعت
The Seven Dials Mystery (1929)
شرکای جرم / ماجراهای تامی و توپنس
Partners in Crime (1929)
آقای کوئین مرموز / آقای کوئین در رویستون
The Mysterious Mr.Quin (1930)
قتل در خانۀ کشیش / قتل در خانه کشیشی / قتل در خانه کشیش
The Murder at the Vicarage (1930)
راز سیتافورد / راز پروندۀ مختومه / راز خانه سیتافورد
The Sittaford Mystery / Murder at Hazelmoor (1931)
خطر در خانه آخر / وحشت در خانه آخر / کمینگاه خطر / جنایت در خانه آخر / خطر در خانه
Peril at End House (1932)
سیزده معما / راز مرگ خانم جونز
The Thirteen Problems / The Tuesday Club Murders (1932)
لرد اجور می‌میرد / سیزده نفر سر میز شام
Lord Edgware Dies / Thirteen at Dinner (1933)
شاهدی برای دادگاه / آخرین جلسه احضار ارواح / زوزه مرگ
The Hound of Death (1933)
قتل در قطار سریع‌السیر شرق / قتل در قطار اورینت
Murder on the Orient Express / Murder in the Calais Coach (1934)
آواز قو / لیستر دیل
The Listerdale Mystery (1934)
چرا از ایوانز نخواستند؟ / چرا از اوانس نپرسیدند
Why Didn't They Ask Evans? / The Boomerang Clue (1934)
خانه‌ای در شیراز / ماجراهای پارکر پاین
Parker Pyne Investigates / Mr. Parker Pyne, Detective (1934)
تراژدی در سه پرده / مهمانی شوم / قتل در آشیانه کلاغ
Three Act Tragedy / Murder in Three Act (1935)
مرگ در میان ابرها / کتاب قتل در آسمان
Death in the Clouds / Death in the Air (1935)
قتل‌های الفبایی / الفبا و جنایت / الفبای جنایت / جنایت الفبایی / قتل به ترتیب الفبا / الفبای جنایت
The ABC Murders (1936)
قتل در بین‌النهرین / جنایت در شب
Murder in Mesopotamia (1936)
ورق ها روی میز / شیطان به قتل می رسد / ورق‌ها، روی میز / دست های رو شده
Cards on the Table (1936)
شاهد خاموش
Dumb Witness / Poirot Loses a Client (1937)
قتل در رود نیل / شبح مرگ بر فراز نیل / قتل در ماه عسل / قتل بر رود نیل / قتل در کرانه نیل
Death on the Nile (1937)
جنایت در شب آتش‌بازی / جنایت در مجتمع مسکونی
Murder in the Mews / Dead Man's Mirror (1937)
ملاقات با مرگ
Appointment with Death (1938)
جنایت در کریسمس / جنایت به خاطر الماس
Hercule Poirot's Christmas / A Holiday for Murder (1938)
قتل آسان است
Murder is Easy / Easy to Kill (1939)
و آنگاه هیچ کس نماند / ده بچه زنگی / پس آنگاه هیچ کس نبود / و سپس هیچکس نبود / و دیگر نماند کسی / و آنگاه دیگر هیچ / ده سیاهپوست کوچولو / و آنگاه دیگر هیچکس نبود
And Then There Were None (1939)
سرو غمگین / پوارو در هانتربری / ارثیه شوم
Sad Cypress (1940)
جنایت‌های میهن‌پرستانه / راز پرونده مختومه
One, Two, Buckle My Shoe / The Patriotic Murders / An Overdose of Death (1940)
شرارتی زیر آفتاب / قتل با کتاب جادو / شیطان زیر آفتاب
Evil under the Sun (1941)
اِن یا اِم؟ / قتل يك جاسوس
N or M ? (1941)
جسدی در کتابخانه / راز خانم مارپل
The Body in the Library (1942)
پنج خوک کوچک / تصویر تلخ یک نقاش / عدالت آسمان
Five Little Pigs / Murder in Retrospect (1942)
دست پنهان / انگشت اتهام / آزمون بی گناهی
The Moving Finger (1942)
به طرف صفر / به سوی صفر
Towards Zero (1944)
مرگ، فرجام کار است / مرگ نقطه پایان / و سرانجام مرگ
Death Comes as the End (1944)
نوشابه با سیانور / قتل فراموش نشدنی / جنایت از یاد رفته / سیانوژن نورانی / جنايت در سالگرد قتل
Sparkling Cyanide / Remembered Death (1945)
قتل در تعطیلات
The Hollow / Murder after Hours (1946)
کمربند هیپولیتا / دوازده خان هرکول
The Labours of Hercules (1947)
موج‌سواری / گردونه شیطان / پول ، ارباب بدی است
Taken at the Flood / There is a Tide ... (1948)
عمارت قناس / خانۀ وارونه / ضیافت بهانه برای جنایت / خانه کج / خانه وحشت
Crooked House (1949)
اعلام یک قتل
A Murder Is Announced (1950)
توطئه در بغداد / آن‌ها به بغداد آمدند / قاتلی در بغداد / آن ها به بغداد آمدند
They Came to Baghdad (1951)
مرگ خانم مگینتی / قتل خانم مک گینتی / قتل خانم مگ گینتی
Mrs. McGinty's Dead / Blood Will Tell (1952)
چشم‌بندی
They Do It with Mirrors / Murder with Mirrors (1952)
پس از تشییع جنازه
After the Funeral / Funeral are Fatal (1953)
جیب پر از چاودار
A Pocket Full of Rye (1953)
مقصد نامعلوم
Destination Unknown / So Many Steps to Death (1954)
قتل در خوابگاه دانشجویی / ج‍ن‍ای‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ی‍اب‍ان‌ ه‍ی‍ک‍وری / جنایتهای خیابان هیکوری
Hickory Dickory Dock / Hickory Dickory Death (1955)
سایبان مرد قاتل / شکار قاتل / سایه بان مرد قاتل
Dead Man's Folly (1956)
قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
4:50 from Paddington / What Mrs. Mcgillicuddy Saw! (1957)
مصیبت بی‌گناهی
Ordeal by Innocence (1958)
گربه ای ميات كبوتران / قتل در مدوبانك / گرگ در لباس میش / گربه ای میان کبوتران / گربه ای در میان کبوترها
Cat among the Pigeons (1959)
رؤیا / ماجرای پودینگ کریسمس / حماقت گرینشاو
The Adventure of the Christmas Pudding (1960)
مرکب مرگ / قتل از راه دور
The Pale Horse (1961)
آیینه سرتاسر ترک برداشت
The Mirror Crack'd from Side to Side / The Mirror Crack'd (1962)
ساعت‌ها / قتل نفس در دقایق نحس
The Clocks (1963)
معمای کارائیب / قتل در کارائیب
A Caribbean Mystery (1964)
در هتل برترام / هتل جنایات / جنایت در هتل برترم
At Bertram's Hotel (1965)
دختر سوم
Third Girl (1966)
شب بی‌پایان / ظلمت ابدی
Endless Night (1967)
سوزش سرانگشتان / عروسکی در دودکش بخاری
By the Pricking of My Thumbs (1968)
سیبهای آغشته به خون / جشن هالووین / مهمانی هالووین / نیش مار
Hallowe'en Party (1969)
مسافر فرانکفورت
Passenger to Frankfurt (1970)
الهۀ انتقام / نمسیس
Nemesis (1971)
فیل‌ها به خاطر می‌آورند / مرگ اسرارآمیز
Elephants Can Remember (1972)
دروازۀ سرنوشت / راز خانه متروک
Postern of Fate (1973)
نخستین پرونده‌های پوآرو / لانه زنبور / اولین پرونده‌های پوارو / لانه حشره
Poirot's Early Cases (1974)
پرده / غروب استایلز / پوآرو از صحنه خارج می‌شود / آخرین پرونده پوآرو
Curtain (1975)
جنایت خفته / جنایت از یاد رفته / کتاب جنایت خفته
Sleeping Murder (1976)
---
Miss Marple's Final Cases (1979)
گرفتاری در خلیج پولنسا
Problem at Pollensa Bay (1992)
روشنایی ماندگار
While the Light Lasts / The Harlequin Tea Set and Other Stories (1997)
---
Come, Tell Me How You Live (1946)
---
Star over Bethlehem (1965)
---
Poems (1973)
---
An Autobiography (1977)
---
The Scoop and Behind the Screen (1983) / The Floating Admiral (1931)
---
Black Coffee (1930)
تله موش
The Mousetrap (1954)
---
Witness for the Prosecution (1954)
تار عنکبوت / کمند عنکبوت
Spider's Web (1957)
---
Verdict (1958)
---
The Unexpected Guest (1958)
---
Rule of Three (1963)
---
Akhnaton (1973)
---
Giant's Bread (1930)
---
Unfinished Portrait (1934)
در بهاران از تو دورم
Absent in the Spring (1944)
---
The Rose and the Yew Tree (1948)
---
A Daughter's a Daughter (1952)
---
The Burden (1956)
---
The Regatta Mystery (1939)
شاهد برای تعقیب
Witness for the Prosecution and other Stories (1948)
سه موش کور
Three Blind Mice and Other Stories (1950)
---
The Under Dog (1951)
گناه مضاعف
Double Sin (1961)
---
The Golden Ball and other Stories (1971)
---
Hercule Poirot and the Greenshore Folly (2014)
---
The Last Seance (2019)
---
Midwinter Murder (2020)
---
Midsummer Mysteries (2021)
---
The Monogram Murders (2014)
---
Closed Casket (2016)
---
The Mystery of Three Quarters (2018)
---
The Killings at Kingfisher Hill (2020)

Short stories / Omnibus


قتل در بالماسکه


Unconfirmed


Audio book