Persian index
آگاتا کریستی

Persian title

The Mysterious Affair at Styles
غروب استايلز / طلوع در استايلز / مرگ به سبك پوآرو / اولين پرونده هاي پوارو / قتل در عمارت استایلز / مرگ به سبک پوارو / ماجرای اسرارآمیز در استایلز
The Secret Adversary
دشمن پنهان
The Murder on the Links
قتل در زمین گلف / چمن خونين
The Man in the Brown Suit
مردی با لباس قهوه‌ای
Poirot Investigates
کارآگاه پوارو / ماجراهای هرکول پوآرو / تحقیقات پوآرو
The Secret of Chimneys
اسرار قصر چيمنيز
The Murder of Roger Ackroyd
قتل راجر آکروید
The Big Four
چهار قدرت بزرگ / چهار غول بزرگ / 4 غول بزرگ
The Mystery of the Blue Train
رمز در قطار آبي / راز قطار آبی
The Seven Dials Mystery
---
Partners in Crime
ماجراهای تامی و توپنس
The Mysterious Mr.Quin
آقای کوئین در رویستون
The Murder at the Vicarage
قتل در خانه کشیش
The Sittaford Mystery
راز دهكده سيتافورد / راز سیتافورد
Peril at End House
كمينگاه خطر / وحشت در خانه آخر / خطر در خانه آخر / کمینگاه خطر
The Thirteen Problems
راز مرگ خانم جونز / 13 معما
Lord Edgware Dies
لرد اجور می میرد / سیزده نفر سر میز شام / لرداجور می میرد
The Hound of Death
زوزه مرگ
Murder on the Orient Express
قتل در قطار سریع السیر شرق / قتل در قطار / قتل در قطار سریع‌السیر شرق
The Listerdale Mystery
آواز قو
Why Didn't They Ask Evans?
چرا از اوانس نپرسیدند / چرا از ایوانز نخواستند؟ / چرا از اوانس نپرسيدند؟
Parker Pyne Investigates
---
Three Act Tragedy
قتل در آشيانه كلاغ / مهماني شوم / تراژدی در سه پرده
Death in the Clouds
قتل در آسمان / مرگ در میان ابرها
The ABC Murders
قتل به ترتيب حروف الفبا / جنايت الفبايي / الفبا و جنايت / قتلهای الفبایی
Murder in Mesopotamia
قتل در بین‌النهرین / جنایت در شب
Cards on the Table
ورق ها، روی میز / شیطان به قتل می رسد
Dumb Witness
شاهد بي زبان / شاهد خاموش
Death on the Nile
شبح مرگ برفراز نیل / قتل در كرانه نيل / مرگ در ساحل نیل / شبح مرگ بر فراز نیل
Murder in the Mews
مثلث رودس / جنايت در مجتمع مسكوني / جنایت در شب آتش‌بازی
Appointment with Death
ملاقات با مرگ
Hercule Poirot's Christmas
جنايت به خاطر الماس
Murder Is Easy
قتل آسان است
And Then There Were None
ده سياهپوست كوچولو / و آنگاه ديگر هيچ / ده بچه زنگی / و سپس هیچکس نبود
Sad Cypress
سرو غمگین / سرو غمگين / پوارو در هانتربری / ارثیۀ شوم
One, Two, Buckle My Shoe
راز پرونده مختومه / جنایت‌های میهن‌پرستانه
Evil under the Sun
شيطان زير آفتاب / قتل با كتاب جادو / شرارتی زیر آفتاب
N or M ?
ان يا ام / قتل يك جاسوس
The Body in the Library
جسدی در کتابخانه / راز خانم مارپل
Five Little Pigs
پنج خوک کوچک / تصوير تلخ 1 نقاش / تصویر تلخ یک نقاش / 5 خوک کوچک
The Moving Finger
دست پنهان / انگشت اتهام
Towards Zero
به سوی صفر
Death Comes as the End
مرگ نقطه ی پایان / مرگ، فرجام كار است
Sparkling Cyanide
سيانوژن نوراني / جنايت در سالگرد قتل / نوشابه با سیانور
The Hollow
قتل در تعطیلات
The Labours of Hercules
کمربند هیپولیتا / دوازده خان هرکول
Taken at the Flood
پول، ارباب بدي است / موج سواری / گردونه شيطان
Crooked House
خانۀ کج / خانه وارونه / خانه وحشت
A Murder Is Announced
اعلام یک قتل
They Came to Baghdad
آنها به بغداد آمدند / توطئه در بغداد / آن ها به بغداد آمدند
Mrs.McGinty's Dead
قتل خانم مگ گینتی / مرگ خانم مگینتی
They Do It with Mirrors
چشم بندی
After the Funeral
پس از تشییع جنازه
A Pocket Full of Rye
جیب پر از چاودار
Destination Unknown
---
Hickory Dickory Dock
قتل در خوابگاه دانشجویی / قتل در خواب‌گاه دانشجویی
Dead Man's Folly
سايه بان مرد قاتل / سایبان مرد قاتل / شکار قاتل
4:50 from Paddington
قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
Ordeal by Innocence
مصیبت بی‌گناهی
Cat among the Pigeons
گربه ای میان کبوترها / قتل در مدو بانک / گربه‌ای در میان کبوتران / گرگ در لباس میش
The Adventure of the Christmas Pudding
---
The Pale Horse
مرکب مرگ
The Mirror Crack'd from Side to Side
آیینه سرتاسر ترک برداشت
The Clocks
ساعتها / ساعت‌ها
A Caribbean Mystery
معماي كارائيب / قتل در کارائیب
At Bertram's Hotel
هتل جنايت / جنايت در هتل برترم / در هتل برترام
Third Girl
دختر سوم
Endless Night
شب بی ‌پایان
By the Pricking of My Thumbs
عروسكي در دودكش بخاري / سوزش سر انگشتان
Hallowe'en Party
جشن هالووین / سيبهاي آغشته به خون / نیش مار
Passenger to Frankfurt
مسافر فرانکفورت
Nemesis
الهه انتقام / نمسیس
Elephants Can Remember
فیلها به خاطر می آورند / فیل‌ها به یاد می‌آورند / مرگ اسرار آميز / فیل‌ها به خاطر می‌آورند
Postern of Fate
دروازه سرنوشت / راز خانه متروك
Poirot's Early Cases
لانه حشره / نخستین پرونده‌های پوآرو
Curtain
آخرين پرونده پوآرو / پرده / ملاقات با مرگ / پوآرو از صحنه خارج مي شود
Sleeping Murder
جنايت خفته / جنایت از یاد رفته
Miss Marple's Final Cases
---
Problem at Pollensa Bay
گرفتاری در خلیج پولنسا
While the Light Lasts
---
Come, Tell Me How You Live
---
Star over Bethlehem
---
Poems
---
An Autobiography
---
The Scoop and Behind the Screen
---
The Floating Admiral
---
Black Coffee
---
The Mousetrap
تله‌موش
Witness for the Prosecution
---
Spider's Web
کمند عنکبوت / تار عنکبوت
Verdict
---
The Unexpected Guest
---
Rule of Three
---
Akhnaton
---
Giant's Bread
---
Unfinished Portrait
---
Absent in the Spring
در بهاران از تو دورم
The Rose and the Yew Tree
---
A Daughter's a Daughter
---
The Burden
---
The Regatta Mystery and other Stories
---
Witness for the Prosecution and other Stories
---
Three Blind Mice and other Stories
3 موش کور
The Under Dog and other Stories
---
Double Sin and other Stories
گناه مضاعف
The Golden Ball and other Stories
---

Short stories / Omnibus


Unconfirmed


Audio book