Czech index

Czech title

Záhada na zámku Styles
The Mysterious Affair at Styles
Tajemný protivník / Tajemný odpůrce
The Secret Adversary
Vražda na golfovém hřišti / Pozvánka pro Hercula Poirota
The Murder on the Links
Muž v hnědém obleku
The Man in the Brown Suit
Poirotova pátrání
Poirot Investigates
Tajemství Chimneys
The Secret of Chimneys
Vražda Rogera Ackroyda
The Murder of Roger Ackroyd
Velká čtyřka
The Big Four
Záhada Modrého vlaku
The Mystery of the Blue Train
Záhada sedmi ciferníků
The Seven Dials Mystery
Zločiny pro dva
Partners in Crime
Záhadný pan Quin
The Mysterious Mr.Quin
Vražda na faře
The Murder at the Vicarage
Sittafordská záhada
The Sittaford Mystery
Dům na úskalí
Peril at End House
Třináct záhad / 18 oříšků k rozlousknutí
The Thirteen Problems
Lord Edgware umírá / Smrt Lorda Edgwarea
Lord Edgware Dies
Smrtonoš
The Hound of Death
Vražda v Orient-expresu
Murder on the Orient Express
Záhadné Zmizení Lorda Listerdalea
The Listerdale Mystery
Proč nepožádali Evanse?
Why Didn't They Ask Evans?
Parker Pyne zasahuje
Parker Pyne Investigates
Tragédie o třech jednáních
Three Act Tragedy
Smrt v oblacích
Death in the Clouds
Vraždy podle abecedy
The ABC Murders
Vražda v Mezopotámii
Murder in Mesopotamia
Karty na stole
Cards on the Table
Němý svědek
Dumb Witness
Smrt na Nilu
Death on the Nile
Vražda v postranní ulici
Murder in the Mews
Schůzka se smrtí
Appointment with Death
Vánoce Hercula Poirota
Hercule Poirot's Christmas
Vždyt' je to hračka
Murder Is Easy
Deset malých černoušků
And Then There Were None
Temný cypřiš
Sad Cypress
Nástrahy zubařského křesla
One, Two, Buckle My Shoe
Zlo pod sluncem
Evil under the Sun
N či M?
N or M ?
Mrtvá v knihovně
The Body in the Library
Pět malých prasátek / Nezabila jsem!
Five Little Pigs
Není kouře bez ohýnku / Hroziaci prst
The Moving Finger
Nultá hodina
Towards Zero
Nakonec přijde smrt
Death Comes as the End
Cyankáli v šampaňském
Sparkling Cyanide
Poslední weekend / Poslední víkend
The Hollow
Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota
The Labours of Hercules
Na vrcholu vlny / Čas přílivu
Taken at the Flood
Hadí doupě
Crooked House
Oznamuje se vražda
A Murder Is Announced
Sešli se v Bagdádu
They Came to Baghdad
Smrt staré posluhovačky
Mrs.McGinty's Dead
Smysluplná vražda
They Do It with Mirrors
Po pohřbu
After the Funeral
Kapsa plná žita
A Pocket Full of Rye
Miesto určenia neznáme / Místo určení neznámé
Destination Unknown
Zlatá brána otevřená
Hickory Dickory Dock
Hra na vraždu
Dead Man's Folly
Vlak z Paddingtonu
4:50 from Paddington
Zkouška neviny
Ordeal by Innocence
Kočka mezi holuby
Cat among the Pigeons
Královský rubín / Tajemství vánočního pudinku
The Adventure of the Christmas Pudding
Plavý kůň
The Pale Horse
Prasklé zrcadlo
The Mirror Crack'd from Side to Side
Hodiny
The Clocks
Karibské tajemství
A Caribbean Mystery
V hotelu Bertram
At Bertram's Hotel
Třetí dívka
Third Girl
Nekonečná noc
Endless Night
Dům u kanálu
By the Pricking of My Thumbs
Viděla jsem vraždu
Hallowe'en Party
Cestující do Frankfurtu
Passenger to Frankfurt
Nemesis
Nemesis
Sloni mají pamět'
Elephants Can Remember
Brána osudu
Postern of Fate
Rané případy Hercula Poirota
Poirot's Early Cases
Opona
Curtain
Zapomenutá vražda
Sleeping Murder
Poslední případy slečny Marplové a dva jiné příběhy
Miss Marple's Final Cases
Potíže v zálivu Pollensa
Problem at Pollensa Bay
Dokud světlo nepohasne
While the Light Lasts
Pověz mi, jak žijete
Come, Tell Me How You Live
Vlastní životopis
An Autobiography
Plovoucí admirál
The Floating Admiral
Černá káva
Black Coffee
Past na myši
The Mousetrap
Svědek obžaloby
Witness for the Prosecution
Pavučina
Spider's Web
Neočekávaný host
The Unexpected Guest
Trojclenka
Rule of Three
Obrův chléb
Giant's Bread
Nedokončený portrét
Unfinished Portrait
Odloučeni zjara / Já nebyl u tebe, když přicházelo jaro
Absent in the Spring
Růže a tis
The Rose and the Yew Tree
Dcera je dcera
A Daughter's a Daughter
Břímě
The Burden
Svědek obžaloby a jiné příběhy
Witness for the Prosecution and other Stories
Tři slepé myšky a jiné příběhy
Three Blind Mice and other Stories
Zlatý míč a jiné příběhy
The Golden Ball and other Stories

Short stories / Omnibus

Detektivní hry


3x Hercule Poirot
Bilingua Crimi, Garamond


Audio book


Misc.