Azerbaijan index

Azerbaijan title

Staylzda Müəmmalı Hadisə
The Mysterious Affair at Styles (1920)
Qolf Meydançasında Qətl
The Murder on the Links (1923)
Puaro İstintaq Aparır
Poirot Investigates (1924)
Rocer Ekroydun Qətli
The Murder of Roger Ackroyd (1926)
Böyük Dördlük
The Big Four (1927)
Mavi Qatarın Sirri
The Mystery of the Blue Train (1928)
Keşiş Evində Qətl
The Murder at the Vicarage (1930)
Endhauzun sirri
Peril at End House (1932)
On üç müəmma
The Thirteen Problems / The Tuesday Club Murders (1932)
Lord Ecverin Ölümü
Lord Edgware Dies / Thirteen at Dinner (1933)
Şərq Ekspresində Qətl
Murder on the Orient Express / Murder in the Calais Coach (1934)
Üç Pərdəli Faciə
Three Act Tragedy / Murder in Three Act (1935)
Buludların Üzərində Ölüm
Death in the Clouds / Death in the Air (1935)
Əlifba Sırası ilə Qətl
The ABC Murders (1936)
Mesopotamiyada Qətl
Murder in Mesopotamia (1936)
Masadakı Kartlar
Cards on the Table (1936)
Səssiz Şahid
Dumb Witness / Poirot Loses a Client (1937)
Nildə Ölüm
Death on the Nile (1937)
Fayton Məhəlləsində Qətl
Murder in the Mews / Dead Man's Mirror (1937)
Ölümlə Görüş
Appointment with Death (1938)
Erkül Puaronun Milad Bayramı
Hercule Poirot's Christmas / A Holiday for Murder (1938)
On Zənci Balası
And Then There Were None (1939)
Qəmgin Sərv
Sad Cypress (1940)
Bir, İki-Ayaqqabımın Toqqası
One, Two, Buckle My Shoe / The Patriotic Murders / An Overdose of Death (1940)
Günəş Altında Şər
Evil under the Sun (1941)
Kitabxanadakı cəsəd
The Body in the Library (1942)
Beş balaca donuz
Five Little Pigs / Murder in Retrospect (1942)
Zəhərlənmiş qələm
The Moving Finger (1942)
Vadi
The Hollow / Murder after Hours (1946)
Erkülün Qoçaqlıqları
The Labours of Hercules (1947)
Ölüm dalğası
Taken at the Flood / There is a Tide ... (1948)
Qətl elan olunur
A Murder Is Announced (1950)
Xanım Makgintinin ölümü
Mrs. McGinty's Dead / Blood Will Tell (1952)
Üçüncü qız
They Do It with Mirrors / Murder with Mirrors (1952)
Dəfndən sonra
After the Funeral / Funeral are Fatal (1953)
Hikori, Dikori, Dok
Hickory Dickory Dock / Hickory Dickory Death (1955)
Ölünün malikanəsi
Dead Man's Folly (1956)
Göyərçinlər arasında pişik
Cat among the Pigeons (1959)
Milad pudinqinin macərası
The Adventure of the Christmas Pudding (1960)
Güzgünün çatlaması
The Mirror Crack'd from Side to Side / The Mirror Crack'd (1962)
Saatlar
The Clocks (1963)
Ölüm adası
A Caribbean Mystery (1964)
Halloven qonaqlığı
Hallowe'en Party (1969)
Fillər xatırlayar
Elephants Can Remember (1972)
Pərdə: Puaronun son işi
Curtain (1975)
Yatan ölüm
Sleeping Murder (1976)
Miss Marplın sonuncu işi
Miss Marple's Final Cases (1979)
Qara Qəhvə
Black Coffee (1930)
Natamam portret
Unfinished Portrait (1934)

Short stories / Omnibus


Unconfirmed


Audio